امروز  سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
شهرها همه بازند و شهر ما شهباز
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ تعداد بازدید: ۸۸۸
print

شهرها همه بازند و شهر ما شهباز

                             شهرها همه بازند و شهر ما شهباز
الهه آرانیان
شهری که وضعش بی مثال است؛ شهری که از کوچههایش شعر و غزل میریزد؛ شهری که گلستانش همیشه خوش باشد، مگر میشود سفر به آن، رهآورد و تحفه نداشته باشد؟ و شاید یکی از زیباترین وصفها در باب شیراز متعلّق باشد به یکی از قصاید شیخ اجل، سعدی شیرازی که روز و شب از حقّ شیراز سخن گفته است:
خوشا سپیدهدمی باشد آنکه بینم باز
رســیده بر ســر ا... اکبــر شـــیراز
بدیده بار دگر آن بهشت روی زمین
که بار ایمنی آرد نه جور قحط و نیاز
هزار پیر و ولی بیش باشـد اندر وی
که کعبه بر سر ایشان همی کند پرواز
که سعدی از حقّ شیراز روز و شب میگفت
که شهرها همه بازند و شهر ما شهباز
سوغاتی چو بوی خوش آشنایی
از آنجا که شیراز، شهر گل و گلستان است و به ویژه در بهار، عطر و رنگ و بویی دلپذیر دارد، عرقیّات آن بسیار مشهور است؛ از گلاب و عرق نعناع گرفته تا عرق کاسنی، گاو زبان، بید مشک، نسترن، شاطره و ... . آبلیموی شیراز هم که محصول باغهای جهرم، فسا، داراب، کازرون و کارزین است، کیفیّت خوبی دارد و با گذشت زمان تغییر رنگ نمیدهد و به همین دلیل، خیلیها آن را سوغات میبرند.

ساختهها و بافتههایی از دل و جان
هنرها و صنایع دستی در همه جا علاقهمندان خاصّ خود را دارد؛ گبّه، گلیم، جاجیم، حصیر، نمد و ترمة شیراز از سوغاتیهایی است که مسافران این شهر با خود میبرند. علاوه بر اینها خاتمکاری، منبّت کاری، ظروف سفالی و سنگی نیز از دیگر صنایع دستی شیراز هستند.

به همین خوشمزگی
سوغات ویژة شیراز، کلوچه و مسقطی است که گردشگران همیشه از آن استقبال میکنند. ترکیبات کلوچه و مسقطی عبارت است از: گلاب، زعفران، هل، آرد برنج، نشاسته و موادّ معطّر. کلوچههای دایرهای و با نقشهای برجسته بر روی آن، به همراه مسقطی که شیرینی مکمّل کلوچه است و به صورت لوزی برش داده میشود، عرضه میگردد. به این خوراکیها، فالودة معروف شیرازی را هم اضافه کنید که طعم و مزّهاش را تنها در شیراز میتوان چشید و نمیشود آن را سوغات برد!
اگر گذرتان به شیراز افتاد، پس از دیدار با حضرت حافظ و سعدی شیرین سخن، حتماً از این دیار مصفّا توشه و تحفهای با خود ببرید؛ چه یک سبد شعر و غزل، چه یک نفس بوی خوش گل و گلاب.

نظرات

 نام:
 *نظر: