امروز  جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
گردشگری، تضمین درآمد آینده
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تعداد بازدید: ۱۰۰۹
print

سرمایه گذاری کنونی در بخش گردشگری ، بازدهی و کسب درآمد صادرات خدمات را در آینده تضمین می کند. اقتصاد گردشگری :«سرمایه گذاری در حوزه گردشگری باید سالهای پیش صورت می گرفت تا امروز به بازدهی برسد و بر این اساس سرمایه گذاری در زمان حاضر، بازدهی و کشب درآمد را در آینده تضمین می کند. » «دکتر ابوالفضل تاج زاده» کارشناس گردشگری گفت:«با توجه به اینکه حقیقت گردشگری اشتغال زایی است و حمایت از افراد ، تا مشاغل را به صورت کارآفرین انجام دهند، دولت باید صنعت گردشگری را در کشور تثبیت کرده و زیر ساخت های مورد

گردشگری، تضمین درآمد آینده


سرمایه گذاری کنونی در بخش گردشگری ، بازدهی و کسب درآمد صادرات خدمات را در آینده تضمین می کند. اقتصاد گردشگری :«سرمایه گذاری در حوزه گردشگری باید سالهای پیش صورت می گرفت تا امروز به بازدهی برسد و بر این اساس سرمایه گذاری در زمان حاضر، بازدهی و کشب درآمد را در آینده تضمین می کند. » «دکتر ابوالفضل تاج زاده» کارشناس گردشگری گفت:«با توجه به اینکه حقیقت گردشگری اشتغال زایی است و حمایت از افراد ، تا مشاغل را به صورت کارآفرین انجام دهند، دولت باید صنعت گردشگری را در کشور تثبیت کرده و زیر ساخت های مورد نیاز را برای ایجاد شغل ایجاد کند.» وی با بیان اینکه هنوز سرانه درآمد گردشگری در ایران بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است، اظهار داشت : « بررسی سهم درآمد حاصل از گردشگری و مسافر از تولید ناخالص داخلی کشورها نشان می دهد ، در دورهای که سهم جهان 450 میلیارد دلار در آمد حاصل از گردشگری و مسافر از تولید ناخالص داخلی کشورها کشورها نشان می دهد ، در دورهای که سهم جهان 450 میلیارد دلار در آمد گردشگری بوده، درآمد ایران در سال 76 اندکی بیش از 327 میلیون دلار به ازای 764 هزار گردشگر بود یعنی سرانه هر گردشگر 428 دلار بود .» وی تصریح کرد :« ایجاد زمینه هایی برای استفاده از کارت های اعتباری می تواند تا گردشگران بیش از گذشته بتوانند در ایران هزینه کرده و میانگین هزینه سرانه گردشگران را در ایران افزایش داد.» وی با اشارهبه اشتغال زایی این صنعت در کشور اظهار داشت : « هم اکنون تعداد فارغ التحصیلان رشته های دانشگاهی مرتبط با حوزه گردشگری به قدر کافی در کشور وجود دارد ودر این میان با توجه به اینکه منابع گردشگری در ایران به وفور یافت می شود ، اما به دلیل عدم سرمایه گذاری سالم سبب شده تا این منابع معطل بماند.» وی گفت : « علاوه بر این استفاده از نیروی جوان در این حوزه ، آینده صنعت گردشگری را در کشور تضمین کند.» این کارشناس اظهار داشت : « همچنین اجازه ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری و حضور در این بخش نیز علاوه بر اشتغال زایی برای بیکاران ، سبب می شود تا سرمایه های دیگری علاوه بر منابع موجود به کشور وارد شود که در نهایت سبب افزایش در آمد ملی خواهد شد . »

نظرات

 نام:
 *نظر: