امروز  شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
به قلم سر دبیر
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ تعداد بازدید: ۷۴۵
print

به قلم سر دبیر
گاهی نمیشود که نمی شود که نمی شود      گاهی برای خنده دلـــــم تنگ می شود
گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود      گاهی دلم تراشه ای از سنگ می شود
گاهی نمیشود که نمی شود که نمی شود       گـاهی تمــــــــــــام آبی این آسـمان مـا
گاهی بسـاط عیش خـودش جور مـــی شود      یکباره تیره گشته و بی درنگ می شود
گاهی دگــــــتر تهیـه بـــــدستور مـــــی شود      گاهی نفس به تیزی شمشیر می شود
گــه جور مــــیشود خــــود آن بی مـــقدمــــه      از هر چه زندگیست دلت سیر می شود
گــــه با دو صد مقـــدمه ناجور می شــــــــــود     گویی به خواب بود جوانی مان گذشت
گــاهی هزار دوره دعـــــــایی بی اجابت است     گاهی چه زود فرصتمان دیر می شود
 
 
سر دبیرو مدیر مسئول
نظرات

 نام:
 *نظر:

مطالب مشابه