امروز  سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳
به قلم سردبیر
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تعداد بازدید: ۲۶۴۰۷
print

به قلم سردبیر

بیخودی پرسه زدیم

صبحمان شب بشود
بیخودی حرص زدیم
سهممان کم نشود
*
ما خدا را با خود
سر دعوا بردیم
و قسم  ها خوردیم
ما به هم بد کردیم
ما به هم بد گفتیم
ما حقیقت هارا
زیر پا له کردیم
و چقدر حظ بردیم
که زرنگی کردیم
*
روی هر حادثه ای
حرفی از پول زدیم
از شما می پرسم
ما که را گول زدیم
 
 

 

نظرات

 نام:
 *نظر: