امروز  یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
جاودانگی، پاداشِ بخشندگی
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ تعداد بازدید: ۲۶۱۴۱
print

جاودانگی، پاداشِ بخشندگی
جاودانگی، پاداشِ بخشندگی
 
باید دریا را فهمیده باشی؛ دریایی که حساب قطره­هایش را ندارد؛ چون آن­قدر بخشیده و می­بخشد که با هر بخشش، هزاران هزار قطره به دامانش بازمی­گردند.
باید آسمان را فهیمده باشی؛ آسمانی که حساب ستاره­هایش را ندارد؛ آسمانی که حساب قطره­های بارانش را ندارد؛ آسمانی که آن­قدر روشنی و برکت به اهل زمین بخشیده که در خاطرش نمانده اوّلین و آخرین باری که بخشیده، کی بوده.
باید آفتاب را فهمیده باشی, آفتابی که حساب طلوع­هایش را ندارد؛ آفتابی که آن­قدر روشنی و گرمی بخشیده که از اوّلین و آخرین باری که بخشیده، چیزی نمی­داند.
برای بخشیدن باید بزرگ بود و وسیع و با صفا. برای بخشیدن باید هم­گام شد با آسمان و آفتاب و دربا. برای بخشیدن باید دلِ بزرگ داشت؛ دلی که با هر بار بخشش وسیع­تر شود و فراموش کند چند بار بخشیده است.
برای بخشنده بودن باید فارغ از حساب و کتاب دنیا بود؛ که پاداش بخشنده بودن را در سرای باقی می­دهند، به تمامی؛ که آن­جاست سرایِ جاودانگی.

 

بنیاد خیریّة سزاوار
 
نظرات

 نام:
 *نظر: